Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Umowa o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Prawniczym

Umowa o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Prawniczym

12 listopada br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Pomorską a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Prawniczym im. Olega Kutafina

podczas wizyty w Moskwie JM Rektora dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP i prof. dr. hab. dr. h.c. Dariusza Szpopera z Instytutu Prawa i Administracji naszej Uczelni.

         Umowa dwustronna dotyczyła opracowania i wdrożenia wspólnych programów edukacyjnych, wymiany akademickiej studentów (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie), wymiany pracowników i kadry dydaktycznej, a także organizacji i prowadzenia wspólnych projektów naukowych, konferencji i seminariów. To pierwszy krok dotyczący dalszej współpracy w zakresie programu Podwójnego Dyplomu. Inicjatorem współpracy jest powstały w Akademii Pomorskiej Instytut Prawa i Administracji, który mając na względzie wysoki poziom kształcenia, dba o wymianę doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej.

Zob. Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. Olega Kutafina:

https://msal.ru/en/

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj