Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Umowa o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym

Umowa o współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym

Rozmowy dotyczące nawiązania współpracy między Akademią Pomorską a Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym

były jednym z kluczowych elementów wizyty w Moskwie JM Rektora dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP i prof. dr. hab. dr. h.c. Dariusza Szpopera z Instytutu Prawa i Administracji naszej Uczelni.

        Zawarta umowa o międzyuczelnianej współpracy w sferze szkolnictwa wyższego i badań naukowych dotyczyła opracowania i wdrażania wspólnych programów edukacyjnych, wymiany akademickiej studentów (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie), wymiany pracowników i kadry dydaktycznej - zaproszenia do prowadzenia wykładów, wymiany doświadczeń i informacji dotyczących pracy dydaktycznej i metodycznej, organizacji i prowadzenia wspólnych projektów naukowych, konferencji i seminariów.

Zob. zdjęcia:

 

  

Znajdziesz nas tutaj