Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenie dla władz instytutowych i katedralnych

Szkolenie dla władz instytutowych i katedralnych

W dniach 19 i 20 grudnia odbyło się szkolenie dla władz instytutów i katedr w zakresie zarządzania jednostką w kontekście polityki kadrowej, finansowej i badawczo-dydaktycznej.

Spotkanie rozpoczął JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP prezentacją o strategicznym zarządzaniu Uczelnią w perspektywie rozwoju instytutów i katedr. 

     W pierwszym dniu warsztatów omówiono także kwestie finansów Akademii i budżetu jednostek, kierunków kształcenia, zarządzania bazą Uczelni oraz wsparciem systemów informatycznych.

     Drugi dzień dedykowany był procesowi ewaluacji oraz systemowi zapewnienia jakości kształcenia, procedurom zamówień publicznych, a  także działaniom prospołecznym.

     W szkoleniu zainicjowanym przez Pana Rektora uczestniczą - oprócz władz instytutów i katedr - także jako prelegenci: władze prorektorskie, kierownicy jednostek administracji merytorycznie odpowiedzialni z ww. tematykę oraz firmy wspierające Uczelnię systemami zarządczymi.

Fotogaleria:

 

Znajdziesz nas tutaj