Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk

Studiuj Administrację w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dlaczego warto studiować administrację? W administracji publicznej w naszym kraju zatrudnionych jest ponad 3 miliony osób. Jest to jedna z największych branży w Polsce. Praca w administracji jest stabilna, stosunkowo dobrze płatna, pełna wyzwań i dająca dużo satysfakcji. U nas uczy profesjonalna kadra. Współpracujemy z samorządami. Naszym studentom oferujemy duże możliwości rozwoju.

 

Co potrafi student Administracji?

 

  1. Studia pozwolą zrozumieć jak działa administracja, w oparciu o jakie przepisy. Osoba z takim wykształceniem potrzebna jest w każdej firmie
  2. Absolwenci administracji posiadają wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji. Student administracji poznaje mechanizmy tworzenia i egzekwowania aktów prawnych i potrafi tę wiedzę praktycznie zastosować. Uczy się analizować podstawowe zjawiska ekonomiczne i procesy społeczno-ekonomiczne. Poznaje zasady organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  3. Administracja wymiaru sprawiedliwości stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia wiedzy i umiejętności dla osób, które planują lub już związały swoje życie zawodowe z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura, notariaty, kancelarie prawne, itp.) lub organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym, z zespołami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, jednostkami obrony cywilnej, policji, straży pożarnej oraz innymi służbami i strażach czuwającymi nad bezpieczeństwem publicznym

 

W ramach kierunku student ma do wyboru:

 

  1. Administracja gospodarcza ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl
  2. Administracja samorządowa ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl
  3. Administracja wymiaru sprawiedliwości ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

 

 

Akademia Pomorska w Słupsku oferuje szeroki zakres bezpłatnych studiów stacjonarnych. Umożliwiamy studentom zdobywanie wiedzy teoretycznej w nowoczesnych multimedialnych salach wykładowych  i nabywanie umiejętności praktycznych w salach wyposażonych w niezbędne sprzęty. Kadrę Pracowniczą AP stanowią w większości praktycy. Uzupełnieniem bazy dydaktycznej jest Biblioteka Uczelniana. Funkcjonuje również własne Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku z dostępem dla mieszkańców miasta Słupsk. 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj