Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Akadamia Pomorska Słupsk

Spotkanie Władz Uczelni oraz Instytutu Prawa i Administracji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Dzisiaj w murach naszej Uczelni mieliśmy przyjemność gościć Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. hab. Marcina Wiącka, prof. UW.

W spotkaniu z Rzecznikiem wzięli udział JM Rektor Akademii Pomorskiej, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP oraz Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Prawa i Administracji prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

 

Pan Rzecznik wygłosił wykład dla studentów w Instytucie Prawa i Administracji na temat: Rok 2022 w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Najważniejsze wyzwania dla ochrony wolności i praw człowieka.

Znajdziesz nas tutaj