Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Realizacja projektu "Nasz Bałtyk" w Instytucie Fizyki AP w Słupsku

Realizacja projektu "Nasz Bałtyk" w Instytucie Fizyki AP w Słupsku

W dniach 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia br. w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu „Nasz Bałtyk”. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

     Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 17 000 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyniosła 13 000 zł.

         Uczestnikom projektu w oparciu o specjalnie zaprojektowane i wykonane na potrzeby projektu pomoce dydaktyczne przedstawiono ogólną charakterystykę Bałtyku. Model batymetrii Morza Bałtyckiego wykonany w technologii 3D pomógł prześledzić ukształtowanie dna Bałtyku, przeanalizować jego głębię oraz poznać znajdujące się na nim zatoki i wyspy. Model wlewu słonej wody z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego umożliwił uczniom zrozumienie przebiegu tego ważnego dla Bałtyku zjawiska. Jest ono niezwykle ważne dla samooczyszczania się wód Bałtyku, m. in. ze względu na dostarczany tlen do jego głębin.  Uczestnicy projektu mogli zaobserwować, jak słona woda atlantycka, dużo gęstsza niż bałtycka, przelewa się przez cieśniny i powoli rozpływa po dnie Bałtyku.

             Uczestnicy projektu uzyskali odpowiedzi na szereg bardzo ważnych z uwagi na rosnącą presję człowieka pytań: „Co to jest zakwit?”, „Co to są sinice i fitoplankton?”. Uzyskali także informację o przyczynach powstawania zakwitów, ich skutkach oraz zagrożeniach, jakimi są dla człowieka i zwierząt. Zaprezentowano także najnowsze osiągnięcia nauki i techniki związane z teledetekcją satelitarną.  Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób możemy ocenić skalę zjawiska, które określamy jako zakwit sinic oraz zobaczyli miejsca występowania zakwitów (zdjęcia satelitarne). Uczestnikom projektu zaprezentowano nowoczesną aparaturę badawczą wykorzystywaną w badaniach morza na statkach. Przedstawiono także unikatową kolekcję piasków z plaż zebranych w różnych częściach świata.

Fotogaleria:

 

 

Znajdziesz nas tutaj