Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Przypominamy o obowiązkowym odbiorze decyzji stypendialnych

Przypominamy o obowiązkowym odbiorze decyzji stypendialnych

Uwaga, Studenci i Doktoranci wszystkich wydziałów naszej Uczelni - bardzo pilna sprawa!

Prosimy o odbiór decyzji stypendialnych dotyczących stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego  - w gmachu naszej Uczelni przy ul. Bohaterów Westerplatte 64,  II piętro, pokój 320.

Znajdziesz nas tutaj