Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Projekt dotyczący zintegrowanego wirtualnego Herbarium Pomorza

Projekt dotyczący zintegrowanego wirtualnego Herbarium Pomorza

Uroczystość inaugurująca projekt „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza: Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”

odbyła się 25 listopada br. z udziałem JM Rektora dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP i naszych Gości:  Pani Wiceminister Cyfryzacji – Wandy Buk oraz władz uniwersyteckich naszych partnerskich uczelni z Jego Magnificencją prof. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem, Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. dr. hab. Krzysztofem Bielawskim, Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego.

        W gronie naszych Gości w wydarzeniu uczestniczyli także: Asystent Kierownika Projektu prof. dr hab. Piotr Niedzielski z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Koordynator Projektu z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Agnieszka Popiela i Koordynator Projektu z Akademii Pomorskiej  dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP, a także dr Małgorzata Bąk z Wydziału Nauk o Ziemi, z Zakładu Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego i mgr Anna  Zadroga  z Dziekanatu Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz reprezentujący Uniwersytet Gdański: mgr Katarzyna Wszałek-Rożek z Wydziału Biologii, z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody i mgr Joanna Korybut – doktorantka ze studiów doktoranckich UG.

          Akademia Pomorska jest jednym z  beneficjentów prezentowanego projektu, a jej partnerami są Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński. Czas realizacji tego projektu obejmuje okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2022 roku. Wartość dofinansowania wynosi  25 065 886, 21 zł.

      Celem jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów, jak również lepszy będzie dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również znaczącym wsparciem w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną.

              W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie.  Natychmiastowy dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie sprzyjał zwiększeniu wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu herbariów w dziedzictwie narodowym.

          Grupami docelowymi dla naszego projektu są: pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci, redakcje czasopism naukowych, a także użytkownicy indywidualni – w ich gronie między innymi specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, pracownicy laboratoriów badawczych, projektanci urządzeń rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Zob. zdjęcia:

 

 

Znajdziesz nas tutaj