Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Profesor wizytujący w Katedrze Sztuki Muzycznej

Profesor wizytujący w Katedrze Sztuki Muzycznej

W ramach współpracy Katedry Sztuki Muzycznej z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Społecznym w Moskwie do Akademii Pomorskiej przyjechał prof. dr hab. Grigorij Konson

– profesor wizytujący. Przez trzy tygodnie poprowadzi on zajęcia dydaktyczne dla studentów zarówno filologii rosyjskiej, jak i edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.

     Na spotkaniu z JM Rektorem dr. hab. inż. Zbigniewem Osadowskim, prof. AP, prof. Grigorij Konson przedstawił możliwości współpracy pomiędzy obiema uczelniami – dotyczyć one będą projektów naukowych, wspólnego wnioskowania o granty europejskie, promowania doktorów, programów wymiany studentów, także w ramach Podwójnego Dyplomu, oraz staży naukowych  dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Kolejnym krokiem będzie podpisanie bilateralnej umowy pomiędzy uczelniami.

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj