Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej

Posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej

29 maja br. odbyło się posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku,

na którym zatwierdzono nowy Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku, dostosowany do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Znajdziesz nas tutaj