Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

W dniach 7-9 czerwca 2018 roku Politechnika Koszalińska jest gospodarzem posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),

w którym uczestniczy JM Rektor naszej Uczelni dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.  

          Do Politechniki Koszalińskiej, która obecnie świętuje jubileusz 50-lecia, przybyło 80 rektorów z całego kraju. Gościem specjalnym posiedzenia  Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP jest Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. Uczestnicy obrad dyskutują nad rozwiązaniami dotyczącymi uczelni i nauki, które są przewidziane w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Tematyka obrad obejmuje również zagadnienia związane z tworzeniem sieci współpracy pomiędzy uczelniami w perspektywie europejskiej i krajowej, a także z budową i utrzymywaniem relacji szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

               KRASP to dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Istnieje od 1997 roku. Należą do niego zarówno uczelnie publiczne (w tym Akademia Pomorska w Słupsku), jak i niepubliczne. Przewodniczącym KRASP jest obecnie prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Zob.zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj