Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych w Warszawie

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych w Warszawie

W dniach 3-4 grudnia br. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbywa się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, w którym udział biorą JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP, Kanclerz naszej Uczelni Sławomir Ziemianowicz i Dyrektor Biura Rektora Marzena Łukasik.
         Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych dotyczy prac nad wdrażaniem Ustawy 2.0 w uczelniach członkowskich oraz standardów kształcenia nauczycieli.

                     Gościem specjalnym obrad jest Dyrektor Anna Dakowicz-Nawrocka z Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN.
       Zob. zdjęcia

 

Znajdziesz nas tutaj