Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

W dniach 18-19 listopada br. odbywają się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

z udziałem władz Akademii Pomorskiej: JM Rektora dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP; Pani Prorektor ds. Studentów – dr hab. Danuty Gierczyńskiej, prof. AP; Prorektora ds. Kształcenia dr. hab. Andrzeja Urbanka, prof. AP i Prorektora ds. Nauki dr. hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP.

         W czasie posiedzenia poruszanych jest wiele istotnych dla szkolnictwa wyższego kwestii, m.in. związanych z kształceniem nauczycieli w perspektywie nowych standardów. Listopadowe obrady otworzyła prezentacja prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotycząca kompetencji społecznych w kształceniu wyższym.

         Tematyka posiedzenia  Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych objęła także sposoby wdrażania i znaczenie dla uczelni Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz dostosowanie uczelni do kształcenia nauczycieli według nowych standardów. Ważnym elementem obrad jest również możliwość skonfrontowania rozwiązań, które są stosowane w różnych ośrodkach akademickich.

       Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych powstała w roku 1991 z inicjatywy środowiska naukowego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie jej Przewodniczącym jest JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj