Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podpisanie porozumienia Akademii Pomorskiej w Słupsku z Zarządem Okręgowym w Słupsku Polskiego Związku Łowieckiego

W dniu 5 maja 2022 roku, JM Pan Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP podpisał porozumienie z Zarządem Okręgowym w Słupsku Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowanym przez Pana Michała Pobiedzińskiego.

Porozumienie ma na celu rozwój współpracy o charakterze naukowym i popularno-naukowym, w zakresie ochrony przyrody, w tym
gatunków zagrożonych-drapieżników, takich jak: wilk, ryś. Wspólne działania mają również polegać na ochronie bioróżnorodności środowiska naturalnego.

Znajdziesz nas tutaj