Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Pierwsze Posiedzenie Rady Uczelni w Akademii Pomorskiej

Pierwsze Posiedzenie Rady Uczelni w Akademii Pomorskiej

27 maja br. odbyło się uroczyste, pierwsze posiedzenie Rady Uczelni w Akademii Pomorskiej w Słupsku poświęcone przyjęciu Regulaminu Rady Uczelni i zaopiniowaniu nowego Statutu Akademii Pomorskiej.

Rada Uczelni:

mgr Marek Bączkiewicz

dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP

dr hab. inż. Anna Jarosiewicz, prof. AP

dr Sebastian Lau

prof. dr hab. Wojciech Skóra, prof. zw. AP

mgr inż. Arkadiusz Śmigielski

          Przewodniczącym Rady jest Pan Marek Bączkiewicz. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania, a zakończy – 31 grudnia 2020 roku. Do zadań Rady Uczelni należy monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora. Rada ma także opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz zatwierdzać sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj