Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Ostatnia powtórka z WOS-u z Instytutem Prawa i Administracji

Ostatnia powtórka z WOS-u z Instytutem Prawa i Administracji

Ostatnia powtórka z WOS-u jest kursem przeznaczonym dla maturzystów, a jego celem uporządkowanie umiejętności w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo maturzyści będą mogli poznać metody efektywnego nauczania, a także sposoby radzenia sobie ze stresem, który niewątpliwie towarzyszy w dniu egzaminu dojrzałości.

Głównym narzędziem dydaktycznym, oferowany w ramach kursu, będą wykłady skupiające się na:
 - powtórzeniu oraz usystematyzowaniu materiału z zakresu: prawa, stosunków międzynarodowych, polityki, historii najnowszej, a także nauk społecznych,
 - omówieniu problematycznych zadań z lat poprzednich.

Kurs obejmuje 30 godzin zegarowych, podczas których pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, omówią zagadnienia obejmujące dziesięć bloków tematycznych:

Blok I Człowiek jako istota społeczna,
Blok II Państwo i jego ustrój,
Blok III Rola obywatela w państwie,
Blok IV Współczesne systemy partyjne,
Blok V Rodzaje ustrojów politycznych,
Blok VI Ustrój RP,
Blok VII Prawo,
Blok VIII Stosunki międzynarodowe,
Blok IX Konflikty po II wojnie światowej,
Blok X Geneza i ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie.

Każdy blok tematyczny trwa 3 godziny, a całość kursu obejmuje tym samym 30 godzin. Opłata za kurs wynosi 300 zł od osoby.

Wpłat należy dokonać na wskazane poniżej konto bankowe Akademii Pomorskiej w Słupsku:  02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:
- NR SUBKONTA: 249-84.
- imię i nazwisko uczestnika
- dopisek "kurs maturalny z WOS-u"
Przelew z zagranicy:
SWIFT/BIC:  PKOPPLPW
IBAN:  PL02124037701111000040680617

Zajęcia zostaną zaplanowane w marcowe i kwietniowe weekendy 2022 r., o dokładnej dacie i godzinie spotkań poinformujemy na początku przyszłego roku kalendarzowego.   

Zapisy na kurs oraz wszelkie pytania, należy kierować do Pani mgr Natalii Pliszki: natalia.pliszka@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj