Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Oferta wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2018/19

Oferta wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2018/19

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych.

UWAGA! wybór (w wirtualnym dziekanacie) będzie możliwy od dnia 5.02.2019 r.

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE III rok SPS
Terminy wykładów z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni 2018/2019
(6 wykładów + 7-my-ostatni na zaliczenie - jest dłuższy trwa 3 godziny lekcyjne)

UWAGA!
I. Studenci studiów stacjonarnych w e-dziekanacie (wirtualnym dziekanacie) wybierają 1 wykład.

Proszę przed wyborem przedmiotu dokładnie przeczytać treść poniższej tabelki.
II. Studenci studiów niestacjonarnych nie wybierają w e-dziekanacie (wirtualnym dziekanacie) przedmiotu. Ze względu na małą liczbę studentów dla Państwa został wyznaczony jeden przedmiot, który zostanie przypisany odgórnie.

Pobierz ofertę:

 

Znajdziesz nas tutaj