Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

"Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce" to najnowsza publikacja pod redakcją naukową dr hab. Elżbiety Kal, prof. AP, pracownika Instytutu Polonistyki naszej Uczelni, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Tom zawiera rozważania teoretyczne i terminologiczne, studia nad polską sztuką XIX i XX wieku różnych dyscyplin, zaskakujące niekiedy wnioski dotyczące relacji rodzimości i awangardy – w malarstwie, architekturze, muzyce – przyczynki do wiedzy o stylu zakopiańskim, studia etnograficzne, refleksje nad literaturą i strategiami edukacyjnymi, wreszcie monograficzne opracowania obiektów z Pomorza. Zebranie tylu różnorodnych, interesujących tekstów jest też potwierdzeniem statusu i marki naszej uczelni, jej interdyscyplinarności i szerokich kontaktów z innymi placówkami. (Ze Wstępu)

Znajdziesz nas tutaj