Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Konferencja WSCHÓD-ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR

KATEDRA NEOFILOLOGII oraz  KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU zapraszają do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSCHÓD-ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR 

Data organizacji Konferencji: 29-30 czerwca 2023 r. 

Miejsce: Akademia Pomorska, ul. Słowiańska 8, 76-200 Słupsk oraz online

Języki robocze: polski, rosyjski, angielski, niemiecki

Czas wystąpienia: maksymalnie 20 minut

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2023 r.

Adres i NIP macierzystej uczelni (do faktury):

Wysokość opłaty konferencyjnej: 400 zł (dla gości zagranicznych 100 Euro) za udział stacjonarny lub 200 (50 Euro) za udział zdalny. 

Wysokość opłaty konferencyjnej dla doktorantów i studentów: 50 zł (15 Euro)

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 31 maja 2023 roku

Wpłaty prosimy dokonać na poniższe konto: 02 1240  3770 1111 0000 4068 0617

subkonto 249-581, z dopiskiem: Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD-ZACHÓD Dialog języków i kultur 2023

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają  publikację tekstów wygłoszonych na Konferencji, po uprzednim zaaprobowaniu ich przez recenzentów, w monografii wieloautorskiej.  

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza (tekst w załączniku) prosimy przesyłać do osób odpowiedzialnych za poszczególne fora.

Forum anglistyczne: mgr Paulina Ogórek: paulina.ogorek@apsl.edu.pl 

Forum germanistyczne: dr Joanna Flinik: joanna.flinik@apsl.edu.pl 

Forum slawistyczne: dr Maxim Ponomarenko: maxim.ponomarenko@apsl.edu.pl 

W ramach forum slawistycznego, anglistycznego, germanistycznego proponujemy interkulturowe zagadnienia badawcze z poniższych obszarów:

1.     Literatura i kultura (e)migracji.

2.     Historia w kontekście literatury.

3.     Nowe gatunki i formy we współczesnych literaturach.

4.     Literatura pogranicza.

5.     Badania lingwistyczne w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, kontrastywnym, międzykulturowym i glottodydaktycznym.

6.     Pragmalingwistyczne badania nad tekstem i dyskursem. 

7.     Współczesne wyzwania w dydaktyce języków obcych.

8.     Komunikacja medialna, społeczna i międzykulturowa. 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska

 

Sekretarz Konferencji: 

dr Joanna Flinik

 

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP

dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP

dr Grażyna Lisowska

dr Mariola Smolińska

dr Idalia Smoczyk-Jackowiak

dr Marta Gierczyńska-Kolas

dr Maxim Ponomarenko

mgr Paulina Ogórek

mgr Ewa Promińska

Znajdziesz nas tutaj