Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów.

 

Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies

Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku

Termin: 17-18 czerwca 2021

Miejsce: Słupsk (online)

 

Projektowane do realizacji w ciągu czterech lat interdyscyplinarne konferencje naukowe są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w kulturze współczesnego świata. Dyskurs ekologiczny to nie tylko kwestia przyrodoznawstwa, społecznych problemów industrializacji czy urbanizacji, ale również zagadnienie sposobu kulturowego postrzegania przez człowieka natury z jej zasobami fauny i flory, a także mentalny stosunek do środowiska i jego ochrony. Założenia planowanych do realizacji zadań wynikają z przekonania, iż literatura, formy cywilizacji, modele przyrodoznawstwa i utrzymania bezpieczeństwa zasobów naturalnych są wynikiem działania człowieka sytuującego się wobec szeroko rozumianej przyrody.

 

Po doświadczeniach I Konferencji cyklu Ekologia w dyskursie teraz przystępujemy do drugiej realizowanej pod hasłem Wokół animal studies. Odbędzie się ona 17-18 czerwca 2021 r. w czterech dyscyplinach naukowych: literaturoznawstwie, historii, naukach biologicznych i naukach o bezpieczeństwie. Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Obrady odbędą się w formie online, z centrum logistycznym w Słupsku, jednym z najczystszych miejsc w Polsce.

 

W haśle Wokół Animal studies mogą się pojawić kwestie typu:

- zwierzę w świetle kategorii Inny, inność / Obcy, obcość

- kulturowe reprezentacje zwierząt

- literacka symbolika zwierząt

- narracje z literackim podmiotem/zwierzęciem 

- zwierzę jako znak natury/przyrody 2

- komunikacja międzygatunkowa

- etyka a zwierzęta

- wrażliwość i inteligencja zwierząt

- człowiek a zagrożone wymarciem gatunki zwierząt

- zwierzę w naukach o bezpieczeństwie

 

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł, którą zamierzamy przeznaczyć na publikacyjny efekt działań konferencyjnych, czyli recenzowaną monografię przygotowaną w Wydawnictwie Naukowym AP w Słupsku.

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 maja 2021 r. pod adresami: daniel.kalinowski@apsl.edu.pl oraz sebastian.szmyjda@gmail.com

Znajdziesz nas tutaj