Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyło się IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”, które poświęcone zostało 150. rocznicy urodzin wybitnego kazachskiego uczonego i reformatora Achmeta Bajtursynuły.

Seminarium naukowe zostało zorganizowane w formacie hybrydowym wspólnie z wieloletnią uczelnią partnerską Akademii Pomorskiej w Słupsku – Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Abaja (Abai University), z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich Kazachstanu, Polski, USA, Ambasady Kazachstanu w Polsce,Konsulat Republiki Kazachstanu w Gdańsku, Stowarzyszenia Polacy Nur-Sultan, a także kazachstańskich i polskich studentów, studentów studiów magisterskich i doktorantów Akademii Pomorskiej, KazNUP, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu, University of International Business (Ałmaty), Pawłodarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Abaja oraz George Washington University (Waszyngton, USA).

 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Ambasady Kazachstanu w  Polsce w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Achmeta Baitursynuły oraz 30-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Kazachstanu a Rzeczpospolitą Polską. 

 

Otwarcie Seminarium rozpoczęło się od wysłuchania Hymnów Państwowych obu krajów. Następnie do zabrania głosu poproszeni zostali  Goście Honorowi wydarzenia - Pani Ulzhan Galinova, I Sekretarz Ambasady Kazachstanu w Polsce oraz Pani Joanna Nasyrow, Dyrektor Konsulatu Honorowego Republiki Kazachstanu w Gdańsku. Podczas Otwarcia wystąpili również Prorektorzy Akademii Pomorskiej w Słupsku - dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP oraz dr hab. Dariusz Ficek,  prof. AP, Rektor KazNUP im. Abaja dr Darchan Biljałow oraz Koordynator Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej im. Abaja przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykładowca Katedry Neofilologii AP dr Maxim Ponomarenko. Gośćmi Honorowymi spotkania byli również Pani Bałgyn Madeniyetova, Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej Abai University oraz wykładowcy i studentki tejże uczelni. Przyjechali oni z Ałmaty specjalnie, żeby wziąć udział w Seminarium. Podczas spotkania do uczestników wydarzenia zwróciły się w przekazie wideo praprawnuczka Abaja Kunanbajuły Ljailja Bajmagambetowa, a także Dyrektor Instytutu Filologii AP dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP. Stacjonarnie wystąpiła również dr Grażyna Lisowska, Kierownik Katedry Neofilologii. Obecne były również przedstawicielki Biura ds. Rozwoju i Współpracy (Go International with Pomeranian University in Słupsk) naszej uczelni Pani Anna Kolesnyk oraz Pani Yelizaveta Okunkowa.

 

W trakcie Seminarium uczestnicy przedstawili referaty naukowe poświęcone wybitnemu synowi kazachskiego stepu A. Bajtursynuły: „Kultura poetycka Achmeta Bajtursynuły”, „Dziedzictwo Achmeta Bajtursynuły”, „Rola Achmeta Bajtursynuły w rozwoju edukacji”. Jednocześnie uczestnicy spotkania wygłosili prezentacje poświęcone wielkiemu Abajowi: „Koncepcja Abaja Kunanbajuły na tle poglądów europejskich myślicieli Oświecenia”, „Iwan Bunin w przekładzie Abaja”, „Dialog międzykulturowy w eseju Herolda Belgera „Goethe i Abaj”, „Wielkość klasyka Muchtara Auezowa”, „Temat rodziny w twórczości Abaja Kunanbajuły i Muchtara Auezowa”.

 

Przeanalizowano poetycki obraz świata Bachytżana Kanapjanowa, historię relacji kazachsko-polskich na przykładzie Abaja Kunanbajuły i Seweryna Grossa, a także Aleksandra Zatajewicza i Achmeta Bajtursynuły. Szczególną uwagę zwrócono także na język i kulturę Kazachstanu, wygłoszono referaty, w tym pt. „Język kazachski jako zwierciadło kultury ludowej” i inne. Studenci kazachstańskich i polskich uczelni recytowali wierszy Abaja Kunanbajuły.

 

Podczas przerwy kawowej Goście i uczestnicy Seminarium mieli okazję poczęstować się specjałami kuchni kazachskiej: czekoladą, cukierkami, marmoladą, zefirem, a także spróbować tradycyjne kurt oraz zient.

Znajdziesz nas tutaj