Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

Z radością informujemy, że na drugą kadencję Prezydent Miasta Słupska – Krystyna Danilecka-Wojewódzka powołała jako Przewodniczącą Słupskiej Rady Edukacji dr Jolantę Maciąg z Instytutu Pedagogiki naszej Uczelni. Do Słupskiej Rady Edukacji powołano także dr.  Łukasza Androsiuka, dr. Grzegorza Piekarskiego i mgr. Tomasza Dobrowolskiego również z Instytutu Pedagogiki AP w Słupsku. Serdecznie Państwu gratulujemy!

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie edukacji;

2) opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury jednostek oświatowych Słupska;

3) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie edukacji;

4) opiniowanie strategicznych projektów i programów oświatowych;

5) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej jednostek oświaty;

6) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu jednostek oświatowych oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju edukacji w Słupsku;

7) opiniowanie i ocena sieci szkół i placówek oświatowych oraz innych działań w zakresie edukacji inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska;

8) inicjowanie dialogu w zakresie rozwoju słupskiej edukacji;

9) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących działalność jednostek oświatowych, a także mających na celu podwyższenie jakości ich pracy;

10) definiowanie i proponowanie długofalowej strategii polityki edukacyjnej;

11) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących edukacji;

12) współdziałanie w zakresie rozwoju polityki edukacji.

 

Znajdziesz nas tutaj