Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

Miło nam poinformować, że zespół pod kierownictwem dra hab. Dariusza Ficka, prof. AP – w składzie: dr Roman Majchrowski, dr Tomasz Zapadka, mgr Magdalena Pawlik, mgr Damian Stoltmann z Zakładu Fizyki Środowiska Instytutu Fizyki naszej Uczelni uzyskał finansowanie projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO”.

           Serdecznie Państwu gratulujemy! Liderem przedsięwzięcia jest Instytut Oceanologii PAN, natomiast partnerami oprócz naszej Uczelni są: Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Umowa o dofinansowanie tego przedsięwzięcia została podpisana 28 lutego 2019 roku. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata, a wartość przyznanego dofinansowania to 15 261 546,00 zł.

           Celem projektu jest utworzenie systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. W wyniku jego realizacji zostanie zwiększona cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego dzięki digitalizacji zasobów nauki z zakresu oceanologii. Projekt odpowiada na potrzeby następujących grup docelowych: administracja rządowa i samorządowa wraz z podległymi im jednostkami, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

 

Znajdziesz nas tutaj