Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Debata NKN w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Debata NKN w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

20 maja br. odbyła się kolejna debata Narodowego Kongresu Nauki FORUM Kształcenie z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Müllera, Posła na Sejm RP ze Słupska, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

      Z naszej Uczelni uczestniczyli w debacie: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP i Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie dr. hab. Andrzej Urbanek, prof. AP oraz dr Paulina Szmielińska-Pietraszek i Maja Możańska   z Biura ds. Kształcenia i Studentów, a także dr Grzegorz Piekarski i dr Ewa Piotrów z Instytutu Pedagogiki AP w Słupsku.  

     Podczas debaty dotyczącej kluczowego elementu działalności uczelni, jakim jest kształcenie, dyskusja koncentrowała się wokół najważniejszych zagadnień – procesu kształcenia oraz jakości kształcenia: wpływu nowej Ustawy na organizację kształcenia w uczelniach, dostosowania programów studiów do nowych regulacji prawnych, roli i procedur Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zapewnianiu jakości oraz nowoczesnych metod kształcenia.  

Zob. zdjęcia:

 

Znajdziesz nas tutaj