Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Akademia Pomorska przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami

Akademia Pomorska przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami

9 grudnia 2019 r. Akademia Pomorska w Słupsku podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Dostępna Akademia Pomorska” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Narodowe centrum Badań i Rozwoju przyznało Akademii Pomorskiej 3 993 143 złotych na realizację projektu. 

Głównym celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w okresie do 30.09.2023 r. poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanie stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznych. 

W ramach projektu przygotowano konkretne działania: 
- wprowadzenie usługi tłumacza języka migowego oraz alternatywnych form komunikacji, 
- wprowadzenie lektoratów języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 
- wdrożenie e-laboratoriów (wirtualny komputer),
- wdrożenie narzędzi IT: Cloudcode, Elearning,
- wdrożenie wirtualnego Asystenta studenta,
- cykl szkoleń podnoszących ogólną świadomość niepełnosprawności dla pracowników Uczelni – używanie języka wrażliwego na płeć i przeciwdziałanie stereotypom w rolach społecznych płci,
-budowa windy dla osób z niepełnosprawnością na ulicy Arciszewskiego 22 a.

Zakupione w projekcie licencje do narzędzi IT i wdrożone narzędzia IT pozwolą na poprawę elektryczności zarządzania Uczelnią, na efektywne zarządzanie procesem kształcenia, rekrutacji, wyboru nowych kierunków. W ten sposób Uczelnia będzie mogła łatwiej sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym  w przyszłości. Poprzez wdrożenie narzędzi IT Uczelnia będzie bardziej dostępna dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.


W ramach projektu Uczelnia zatrudniła już osobę z niepełnosprawnością do obsługi Biura Osób z Niepełnosprawnościami. Przygotowano wielofunkcyjne stanowisko dla osób z niepełnosprawnością w Bibliotece. Jednocześnie Uczelnia zwiększyła środki finansowe  dla asystentów osób z niepełnosprawnościami oprócz tego zakupiono również sprzęt dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, aby utworzyć wypożyczalnię drobnego sprzętu sportowego oraz laptopów, dyktafonów i lup. Wyremontowano pokoje w Domu Studenta oraz zakupiono nowe meble dla osób z niepełnosprawnościami. 


Dużą popularnością cieszą się organizowane przez SWFiS obozy letnie i zimowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez Uczelnię. Często w tych obozach uczestniczą również inni studenci, pracownicy AP w Słupsku. 

Znajdziesz nas tutaj