Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję naukową w Akademii Pomorskiej

Zaproszenie na konferencję naukową w Akademii Pomorskiej

29 września 2018 r. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”.  

           Myślą przewodnią czwartej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia:

 • wieloaspektowość działalności człowieka na ziemiach polskich oraz sąsiednich;
 • codzienność mieszkańca ziem polskich i jej sąsiadów na przestrzeni dziejów;
 • potyczki, wojny, konflikty zbrojne mające miejsce na ziemiach polskich i sąsiednich w dziejach;
 • kwestie relacji gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich i sąsiednich na przestrzeni wieków.

         Konferencja odbędzie się w Słupsku, w siedzibie Akademii Pomorskiej 29 września 2018 roku. Organizatorzy przewidują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). Konferencja jest jednodniowa. Zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta-http://www.tanienoclegi.slupsk.pl/ (na własny koszt, opłaty są niewielkie).   

              Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do mgr inż. Małgorzaty Częścik: konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl.

             Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 31 sierpnia 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a. Z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków". Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej karty uczestnictwa.

          W skład komitetu organizacyjnego III Konferencji Doktorantów-Historyków „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków” 2018 wchodzą:

mgr Patrycja Jędrzejewska-przewodnicząca

mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

mgr Marcin Prusak

mgr Maria Engler

lic. Kamil Bierka

Karta uczestnictwa w konferencji naukowej doktorantów:

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW  Słupsk,  29 września 2018 roku

 1. Zgłaszam udział w konferencji i proponuję temat (tytuł wystąpienia):
 2. Dane uczestnika (imię i nazwisko):
 3. Reprezentowana instytucja:  
 4. Adres do korespondencji:     
 5. Telefon:
 6. E-Mail:
 7. Proszę o wystawienie faktury (adres, NIP uczelni):

Abstrakt (opis planowanego wystąpienia, do 150 słów: cel, podstawa źródłowa wystąpienia, główne tezy, hipotezy, itp.):

 

Znajdziesz nas tutaj