Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej - turystyka i rekreacja

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej - turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja w Akademii Pomorskiej w Słupsku to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z kilku dziedzin nauki wraz z umiejętnościami praktycznymi.

W programie studiów są zagadnienia z: nauk przyrodniczych (m.in. geografia regionalna czy geomorfologia), nauk społecznych (m.in. psychologia, socjologia) i ekonomii (marketing).

          Absolwent studiów na kierunku turystyka i rekreacja w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku posiada umiejętności dotyczące organizacji pracy i podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, m.in. przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określonych grup odbiorców. Absolwenci tego kierunku są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i do pracy w biurach podróży, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w administracji samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Celem oferty dydaktycznej na kierunku turystyka i rekreacja jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu szeroko pojętej turystyki, rekreacji i aktywności ruchowej.

Serdecznie zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Turystyka-i-rekreacja

Znajdziesz nas tutaj