Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Uroczyste posiedzenie Senatu w Akademii Pomorskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu w Akademii Pomorskiej

27 września br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej 

inaugurujące Jubileuszowy rok w naszej Uczelni wraz z obchodami jej 50-lecia. W obradach Senatu AP w Słupsku mieliśmy zaszczyt gościć Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Piotra Müllera, który, mówiąc o Konstytucji dla Nauki,  przedstawił m.in. harmonogram zmian, konsolidację dyscyplin naukowych, wsparcie dla uczelni w mniejszych ośrodkach akademickich i planowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników naukowo-dydaktycznych.    .

Zapraszamy do fotogalerii:

Znajdziesz nas tutaj