Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Rozpoczęliśmy jubileuszowy 50. rok działalności naszej Alma Mater. Zaszczyciło nas wielu ważnych gości!

Rozpoczęliśmy jubileuszowy 50. rok działalności naszej Alma Mater. Zaszczyciło nas wielu ważnych gości!

Uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki 2018/2019 rozpoczęła się wystąpieniem JM Rektora Akademii Pomorskiej dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP,

który powitał wszystkich przybyłych w murach Akademii. Pan Rektor podkreślił doniosłość jubileuszowej 50. Inauguracji rozpoczynającej cykl całorocznych wydarzeń, które zwieńczone będą Świętem Uczelni w maju przyszłego roku oraz Zjazdem Absolwentów. Ponadto Pan Rektor podkreślił, że:

„…podejmujemy stały wysiłek, by reagować na potrzeby naszego regionu. Staramy się kreować innowacyjne kierunki i specjalności. Za zmianą oferty idzie także zmiana w zasobach bazy dydaktyczno-naukowej. Nasze pracownie dzięki wsparciu unijnemu spełniają  najwyższe standardy. […]

      Jestem przekonany, że właśnie te inicjatywy sprawiają, że Akademia Pomorska w Słupsku – nasza Uczelnia – staje się dobrą propozycją dla młodych ludzi, którzy w pięknym, malowniczo położonym mieście znajdą swoje miejsce na zdobycie dobrego wykształcenia, a w przyszłości także ciekawej pracy”.

            Gościem specjalnym uroczystej inauguracji był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Minister Piotr Müller, który przedstawił najważniejsze zmiany, przed którymi stoi szkolnictwo wyższe w dobie zmian ustawowych.

            Nasza Uczelnia otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czek na kwotę ponad 16 mln zł na inwestycje, który jest bardzo znaczącą formą wsparcia dla Akademii.

           Uroczystość zaszczycił również swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. bp Edward Dajczak, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, a także władze szczebla wojewódzkiego, miejskiego i powiatowego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, szkół i służb mundurowych. Nie zabrakło tak ważnych dla nas przedstawicieli instytucji biznesu i firm, z którymi od lat ściśle współpracujemy.

           Dziękujemy za obecność również słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  a także całej społeczności akademickiej, szczególnie studentom pierwszego roku, dla których dedykowana jest uroczystość inauguracyjna. Ceremoniał przyjęty podczas inauguracji roku akademickiego jest ukłonem wobec tradycji, dlatego tak ważnym elementem uroczystości niezmiennie jest immatrykulacja studentów i doktorantów.

         Oprawę artystyczną inauguracji przygotował Chór Akademicki naszej Uczelni pod dyrekcją Pana dra Tadeusza Formeli, a wykład inauguracyjny, pt. Ogrody w poezji baroku na tle kultury dawnej Europy zaprezentowała Pani dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP.

Zapraszamy do fotogalerii:

Znajdziesz nas tutaj