Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja naszego Wydawnictwa

Nowa publikacja naszego Wydawnictwa

Monografia „Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia” pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki reprezentuje holistyczne podejście do aktualnej wiedzy oraz doświadczeń z zakresu działań przyrodniczych,

ujmując je w aspektach naukowym, dydaktycznym, metodycznym oraz edukacyjnym. Proponowana tematyka jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed współczesną dydaktyką przedmiotów przyrodniczych zmieniające się uwarunkowania kształcenia w szkołach oraz na uczelniach. Poszczególne rozdziały przedstawiają doświadczenia z zakresu wprowadzania nowoczesnych, często innowacyjnych metod kształcenia, dostosowywania wymagań do obowiązującej podstawy programowej kształcenia przyrodniczego oraz do standardów kształcenia nauczycieli. 

https://web.facebook.com/commerce/products/1643815328998592/

Znajdziesz nas tutaj