Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs na stanowisko redaktora

Konkurs na stanowisko redaktora

Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko:

redaktor

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków i umiejętności:

- redagowanie tekstów składanych do Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku; do obowiązków redaktora należy opracowywanie maszynopisów pod względem merytorycznym, stylistycznym i edytorskim:

            a)         dokładne przeczytanie pracy,

            b)         ocena pracy,

            c)         wysunięcie ewentualnych propozycji zmian, skrótów, uzupełnień;

            d)        adiustacja stylistyczna – opracowanie tekstu pod względem językowym, dbanie o czystość języka i poprawność stylu,

            e)         prowadzenie kontroli tekstu drukowanego przez wszystkie korekty:

                        –          korekta odbitek szpaltowych,

                        –          kontrola kolumn po złamaniu,

                        –          rewizja ostateczna tekstu przed podpisaniem do druku,

                        –          korekta ilustracji,

                        –          przygotowanie książki do druku,

- współpraca i konsultacje z autorami tekstów,

- opracowanie redakcyjne i łamanie innych tekstów zleconych przez Dyrektora Wydawnictwa.

Wymagania i umiejętności:

- wykształcenie wyższe: filologia polska,

- doświadczenie w opracowywaniu tekstów w języku polskim, mile widziana umiejętność opracowywania tekstów w językach obcych,

- znajomość zasad przygotowywania bibliografii, przypisów, sporządzania wykazów i indeksów,

- znajomość znaków korektorskich,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, punktualność,

- dodatkowym atutem będzie znajomość zasad i umiejętność łamania tekstów w programach DPT.

Oferowane warunki pracy:

- 2400 zł brutto,

- umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny i CV.

List motywacyjny i CV prosimy składać:

- osobiście: w Kancelarii Ogólnej AP ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój 35 tel. (059) 840-53-27

- elektronicznie: wydaw@apsl.edu.pl, szczepan.kolada@apsl.edu.pl

Termin składania dokumentów: do 8 sierpnia 2017 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 15 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Szczepan Kolada w godz. 10 - 14 tel. (059) 840-53-78

 

Znajdziesz nas tutaj