Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs na stanowisko pracownika w zakresie pomocy materialnej

Konkurs na stanowisko pracownika w zakresie pomocy materialnej

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko 
Pracownika w zakresie pomocy materialnej

Jesteśmy jedyną publiczną uczelnią wyższą w Słupsku o 50-letniej tradycji, która prężnie rozwija się we wszystkich płaszczyznach działania, czerpiąc z bogatej historii, a jednocześnie idąc z duchem czasu. Naszym priorytetem jest dynamiczny rozwój i dbałość o dobre imię.

Miejsce pracy: Słupsk

Zadania: Obsługa studentów/doktorantów w zakresie pomocy materialnej, w tym:

• przyjmowanie wniosków studentów/doktorantów o przyznanie pomocy materialnej,

• sprawdzanie opracowanie złożonych dokumentów pod względem merytorycznym oraz przeliczanie dochodu rodziny studenta/doktoranta

• wprowadzenie do systemu komputerowego danych dotyczących studentów/doktorantów oraz decyzji Komisji Stypendialnych,

• przygotowanie przelewów stypendiów i przesyłanie ich do kwestury uczelni,

• wydawanie zaświadczeń studentom o wysokości pobranych świadczeń pomocy materialnej,

• przygotowanie dla władz uczelni analizy, sprawozdań i innych materiałów analitycznych związanych z realizacją pomocy materialnej,

• koordynacja pracy dziekanatów w zakresie prowadzenia dokumentacji przyznanych świadczeń pomocy materialnej,

• współpraca z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, Radą Doktorantów w zakresie realizacji świadczeń pomocy materialnej dla studentów, doktorantów

• przygotowanie materiałów statystycznych,

• wystawianie i doręczanie decyzji studentom/ doktorantom,

• sporządzanie zestawień odnośnie podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów,

• ubezpieczenia zdrowotne studentów.

 Wymagania: • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawnicze, rachunkowe);

• doświadczenie w pracy zawodowej minimum 3 lata

• bardzo dobre zdolności organizacyjne, komunikacyjne i negocjacyjne;

• dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);

• bardzo dobra organizacja pracy własnej;

• dyspozycyjność;

• wysoka kultura osobista.

Dodatkowe atuty:

• doświadczenie w wyliczaniu dochodu rodziny przy przyznawaniu zasiłków świadczeń rodzinnych,

• znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

• doświadczenie w pisaniu decyzji administracyjnych.

Oferujemy: - umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym, - stabilne zatrudnienie, - możliwość rozwoju osobistego, w tym udział w szkoleniach, - pakiet socjalny, - przyjazny klimat pracy i współpracy. WYMAGANE DOKUMENTY: - CV i list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i posiadane kwalifikacje, - kwestionariusz osobowy - do pobrania ze strony AP : http://apsl.edu.pl/administracja/struktura > zakładka: Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych pn. „ kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę”. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64 – Biuro ds. Kształcenia i Studentów, z dopiskiem „Konkurs – pomoc materialna” lub na adres e-mailowy: boguslawa.medwid@apsl.edu.pl do 14 maja 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wybranym kandydatom. W aplikacji proszę zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. z późn. zmianami)”.

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy 

Znajdziesz nas tutaj