Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Inauguracja roku akademickiego w Narodowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych  i Nauk o Środowisku Ukrainy w Kijowie

Inauguracja roku akademickiego w Narodowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych  i Nauk o Środowisku Ukrainy w Kijowie

W tegorocznej inauguracji roku akademickiego w Narodowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych  i Nauk o Środowisku Ukrainy w Kijowie,

która odbyła się  2 września 2018 r., wśród zaproszonych gości uczestniczyły Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów naszej Uczelni dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP i Kierownik Sekcji ds. Kształcenia dr Paulina Szmielińska-Pietraszek.

             Uroczyste obchody „Dnia Wiedzy”  rozpoczęły kolejny rok akademicki w NUBiP. Po raz 121 studenci pierwszych lat złożyli ślubowanie. Pani Prorektor Akademii Pomorskiej wręczyła dyplomy ukończenia studiów  pierwszym absolwentom kierunku ochrona środowiska, studiującym w ramach programu „Podwójny Dyplom” także w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Fotogaleria:

Znajdziesz nas tutaj