Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Dialog obywatelski w Akademii Pomorskiej

Dialog obywatelski w Akademii Pomorskiej

11 czerwca br. w Słupsku odbył się cykl spotkań z Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

oraz ekspertami Team Europe, których celem była dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej, a także promocja książki „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”. W Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się dialog obywatelski, w którym wzięli udział studenci, uczniowie, pracownicy naukowi z regionu słupskiego, eksperci Team Europe, a także mieszkańcy regionu słupskiego. Dyrektor Marek Prawda w przeważającej części spotkania odpowiadał na pytania zebranej publiczności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z prawami obywateli po wystąpieniu z Unii Wielkiej Brytanii, a także z kryteriami, jakie były u podstaw propozycji podziału środków przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej.

O Polsce i Unii Europejskiej w Słupsku: „Słupsk jest stolicą Polski europejskiej. Tutaj na przykład odbywa się od 13 lat Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży i to jest jeden z najciekawszych projektów, jakie widziałem w tym kraju. 40 tysięcy uczniów przewinęło już przez te kilkanaście lat. Dzisiaj jest konferencja promująca książkę o Unii Europejskiej i przy okazji laureaci tej Olimpiady „Gwiezdny Krąg” zorganizują jedną część konferencji. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to idzie. A o Europie trzeba dziś rozmawiać, krytycznie, ale dużo”. – powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, rozpoczynając wizytę w Słupsku. 

            W ramach spotkania odbył się także panel ekspercki Team Europe pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”:

 • dr hab. Beata Piskorska, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • dr Elżbieta Skotnicka–Illasiewicz, w latach 1967-1993 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w latach 1998-2004 członkini zespołu ekspertów ad personam przy pełnomocniku rządu do spraw negocjacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do 2009 roku radca ministra w UKIE;
 • dr Spasimir Domaradzki, wykładowca akademicki w Uczelni Łazarskiego, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa”;
 • dr Leszek Cybulski, pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu;
 • Piotr Maciej Kaczyński, wykładowca Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht.

         Moderatorem spotkania był dr Rafał Kuligowski, adiunkt w Katedrze Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

            Po krótkim wstępie panelistów i przypomnieniu głównych tez zawartych w publikacji rozpoczęła się dyskusja ze zgromadzoną publicznością. Wśród problemów poruszanych były kwestie tzw. reakcji łańcuchowej, czy Wielka Brytania nie będzie pierwszym krajem, który sprawi że pojawią się kolejne państwa zechcą wystąpić z Unii Europejskiej? Zebrana publiczność dyskutowała także o kwestii uznania państwowości obszarów na Bałkanach oraz relacji Unia Europejska – Rosja. Szczególnym zainteresowaniem  cieszył się jednak temat pozycji Polski w Unii Europejskiej i tego, jaką role obecnie odgrywa nasz kraj.

            Całość wydarzenia podsumował trzeci panel, w którym swoje wystąpienia mieli:

 • Paweł Bącal, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie;
 • Remigiusz Sepiał, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
 • Marek Kaczmarczyk, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi;
 • Jan Pabisiak, Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu;
 • Zuzanna Romanowska, Zespół Szkół nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;
 • Wiktor Marcinkowski, Zespół Szkół nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.
 • Krzysztof Jajor, Zespół Szkół nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.

Młodzież zwróciła szczególną uwagę na zmiany programowe i zagrożenie braku edukacji w zakresie spraw europejskich. Podkreślono, że istotne nie jest uczenie o kwestiach związanych z systemem instytucjonalnym czy procedurą podejmowania decyzji, ale istotą edukacji europejskiej powinno być przekazywanie wiedzy w zakresie wartości, jakie leżą u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Młodzi uczestnicy podkreślili wysiłki Unii Europejskiej w zakresie polityki młodzieżowej, podkreślili jednakże, że instytucje powinny być bardziej aktywne w social mediach, skąd młodzież czerpie głównie informacje i wiedzę.

Zob.zdjęcia

           

Znajdziesz nas tutaj