Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Akademia Pomorska w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018

Akademia Pomorska w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia zajęła pierwsze miejsce (ex aequo z Akademią im. Jan Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie)

w rankingu uczelni pedagogicznych w ramach   Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018.

           JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP uczestniczył w  uroczystości ogłoszenia wyników tego rankingu, która odbyła się  29  maja br. w Warszawie.  

Z radością informujemy również, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 w kategorii kierunków humanistycznych filologia polska w naszej Akademii zdobyła czwarte miejsce po filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.

           Serdecznie gratulujemy Pracownikom Instytutu Polonistyki naszej Akademii tak wysokiej lokaty!

                 Gratulujemy równie serdecznie Pracownikom Instytutu Neofilologii - w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 w kategorii kierunków humanistycznych filologie obce w naszej Uczelni zajęły trzynaste miejsce na trzydzieści lokat. 

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 Akademia Pomorska zyskała również wysokie noty w następujących kryteriach (udział procentowy w stosunku do maksymalnej oceny, tj. 100%):

  • umiędzynarodowienie – wymiana studencka [przyjazdy] (100%)
  • absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów (70, 04 %)
  • warunki kształcenia – dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych (54,72%)
  • potencjał naukowy – ocena parametryczna (53.33%)
  • efektywność naukowa – efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania (47,91%)
  • umiędzynarodowienie – nauczyciele akademiccy z zagranicy (40,91)

                        W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 – Najlepsze uczelnie akademickie 2018 Akademia Pomorska zajęła 63 miejsce, w 2016 roku było to miejsce 73, a w 2017 r. miejsce 65.

http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich

Zdjęcia: Joanna Śliwińska/Gdański Uniwersytet Medyczny

Znajdziesz nas tutaj