Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych

ul.Arciszewskiego 22a 

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 319

e-mail: kadry@apsl.edu.pl

p.o.Kierownika

mgr Izabela Luhm

el. (59) 84 05 418  

e-mail: izabela.luhm@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych

mgr Iwona Bojarska

tel. (59) 84 05 319

e-mail: iwona.bojarska@apsl.edu.pl

Specjalista ds. socjalnych

Zofia Paszkowska 

tel. (59) 84 05 363 

e-mail: socjalny@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych

mgr Jolanta Zawisza 

tel. (59) 84 05 308 

e-mail: kadry@apsl.edu.pl

 

Informuję pracowników Uczelni, że od 01.11.2011 r. każdy poniedziałek jest dniem wewnętrznym na stanowisku d/s socjalnych . Dzień ten będzie wyłączony z obsługi bezpośredniej świadczeniobiorców.   

Kierownik SKiSS

Formularze dotyczące zatrudnienia i spraw socjalnych

Znajdziesz nas tutaj