Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Program im. Stanisława Ulama – zapraszamy zagranicznych naukowców do Polski

Program im. Stanisława Ulama – zapraszamy zagranicznych naukowców do Polski

Uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić badaczy z całego świata, ze wszystkich dyscyplin naukowych w ramach ogłoszonej właśnie drugiej edycji Programu im. Ulama.

Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.  

Termin przyjmowania wniosków: 15 stycznia - 15 kwietnia 2020 r.  

Więcej informacji na stronie:  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski

Znajdziesz nas tutaj