Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogłoszenie konkursu UWERTURA 4

Ogłoszenie konkursu UWERTURA 4

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs UWERTURA 4 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży w ramach konkursu UWERTURA 4 w kwocie 1 mln zł.

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4 

Znajdziesz nas tutaj