Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs na projekt młodego polskiego naukowca

Konkurs na projekt młodego polskiego naukowca

W ramach podejmowanych działań ukierunkowanych na promocję osiągnięć polskiej nauki w Japonii Ambasada RP w Tokio we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zorganizować w gmachu ambasady pokaz wystawy „Nauka to Wolność” prezentującej najważniejsze osiągnięcia polskich naukowców z ostatnich lat. Podczas uroczystego otwarcia wystawy, które odbędzie się w pierwszej połowie marca br. planowane jest zapoznanie japońskiej publiczności nie tylko z osiągnięciami prezentowanymi na wystawie, ale także przedstawienie pomysłów i osiągnięć młodych naukowców z Polski.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców (studentów studiów magisterskich, doktoranckich oraz młodej kadry naukowej) i ma na celu wyłonienie najciekawszego projektu młodego polskiego naukowca.

Konkurs polegać będzie na prezentacji podczas uroczystości otwarcia wystawy ok. 5-minutowych nagrań wideo prezentujących projekty badawcze/wynalazki opracowane przez  młodych polskich naukowców. Zarówno sposób prezentacji projektu, jak i zakres tematyczny prezentowanego osiągnięcia/wynalazku zależy od uczestników konkursu. Trzeba jedynie zaznaczyć, że preferowane będą projekty z dziedziny nauk ścisłych. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania wideo zostaną zaprezentowane podczas uroczystości otwarcia wystawy zgromadzonej publiczności, która w drodze głosowania wyłoni zwycięski projekt.

Zwycięzca konkursu zostanie przez placówkę zaproszony do Tokio w czasie odbywających się co roku w listopadzie największych w Japonii targów naukowych Science Agora. Ambasada RP w Tokio pokryje zarówno koszty przelotu z Polski, zakwaterowania, jak i pomoże w organizacji pobytu na miejscu.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesłały do 28 lutego br. na adres: malgorzata.szmidt@msz.gov.pl, nagrania wideo wraz z dokumentem opisującym w języku angielskim prezentowany projekt (wg wzoru w załączeniu).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Nauki.

Znajdziesz nas tutaj