Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Kontakt

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Praca

Praca

Oferty pracy w Akademii Pomorskiej

 

Konkursy na wolne  stanowiska dla pracowników naukowo-dydaktycznych w Akademii Pomorskiej w Słupsku  - czytaj więcej 

Ogłoszenia dotyczące pracy w administracji Akademii Pomorskiej

15.06.2018 r.

Konkurs na stanowisko Informatyk Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Pliki do pobrania:

Pobierz formularze dotyczące zatrudnienia

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika w zakresie pomocy materialnej

Jesteśmy jedyną publiczną uczelnią wyższą w Słupsku o ponad 45-letniej tradycji, która prężnie rozwija się we wszystkich płaszczyznach działania, czerpiąc z bogatej historii, a jednocześnie idąc z duchem czasu. Naszym priorytetem jest dynamiczny rozwój i dbałość o dobre imię.

Miejsce pracy: Słupsk. Zadania:

Obsługa studentów, doktorantów w zakresie pomocy materialnej, w tym:

 • przyjmowanie wniosków studentów/doktorantów o przyznanie pomocy materialnej,
 • sprawdzanie opracowanie  złożonych dokumentów pod względem merytorycznym oraz przeliczanie dochodu rodziny studenta/doktoranta,
 • wprowadzenie do systemu komputerowego danych dotyczących studentów/doktorantów oraz decyzji Komisji Stypendialnych
 • przygotowanie przelewów stypendiów i przesyłanie ich do kwestury uczelni,
 • wydawanie zaświadczeń studentom o wysokości pobranych świadczeń pomocy materialnej,
 • przygotowanie dla władz uczelni analizy, sprawozdań i innych materiałów analitycznych związanych z realizacją pomocy materialnej,
 • koordynacja  pracy dziekanatów w zakresie prowadzenia dokumentacji przyznanych świadczeń pomocy materialnej,
 • współpraca z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, Radą Doktorantów w zakresie realizacji świadczeń pomocy materialnej dla studentów, doktorantów
 • przygotowanie materiałów statystycznych,
 • wystawianie i doręczanie decyzji studentom/ doktorantom,
 • sporządzanie zestawień odnośnie podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów,
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów,
 • archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawnicze, rachunkowe);
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne, komunikacyjne i negocjacyjne;
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w wyliczaniu dochodu rodziny przy przyznawaniu zasiłków świadczeń rodzinnych.
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy kodeks postepowania administracyjnego
 • doświadczenie w pisaniu decyzji administracyjnych

Oferujemy:

- umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym, 

- stabilne zatrudnienie,

- możliwość rozwoju osobistego, w tym udział w szkoleniach,

- pakiet socjalny,

- przyjazny klimat pracy i współpracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

- kwestionariusz osobowy - do pobrania ze strony AP : http://apsl.edu.pl/administracja/struktura

> zakładka: Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych pn. „ kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64 – Biuro ds. Kształcenia i Studentów, z dopiskiem „Konkurs – pomoc materialna” lub na adres e-mailowy: boguslawa.medwid@apsl.edu.pl do 31 lipca 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wybranym kandydatom.

W aplikacji proszę zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. z późn. zmianami)”.

 

Znajdziesz nas tutaj