Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

 

logo wmp

WŁADZE WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRDONICZEGO 

ADRES:
Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademia Pomorska w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22 b pok. 5 
76-200 SŁUPSK 
Tel/fax: 59 84 05 337 
e-mail: mp@apsl.edu.pl

 

DZIEKAN
prof. Andrzej Ichadr hab., prof. nadzw. Andrzej Icha 
tel. (59) 84 05 411 
Godziny przyjęć: 
Wtorek 9:00 - 11:00 
Środa 11:30 - 13:30 
Czwarek 10:30 - 11:30 
PRODZIEKAN
ds. kształcenia i studentów
dr hab., prof. nadzw. Anna Jarosiewicz 
tel. (59) 84 05 410 
e-mail: anna.jarosiewicz@apsl.edu.pl
Godziny przyjęć: 
wtorek 8:00-10:00,
środa 12:00 – 14:00
PRODZIEKAN
ds. nauki 
i wspólpracy
z gospodarką
dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek 
tel. (59) 84 05 410 
e-mail:  dariusz.ficek@apsl.edu.pl
Godziny przyjęć: 
wtorek 11:00-13:00,
piątek 11:00 – 13:00

Na Wydziale zatrudnionych jest 130 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym na zasadzie mianowania 13 profesorów i 25 doktorów habilitowanych oraz 48 doktorów. Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w bardzo szerokim zakresie tematycznym.

Na Wydziale prowadzone są też studia podyplomowe w zakresie: przyroda (dla biologów i geografów), fizyka z astronomią oraz z zakresu geografii dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich.

Wydział składa sie z następujących jednostek:

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
Instytut Fizyki
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Instytut Matematyki

 

Adresy jednostek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Informacja podstawowa: godziny pracy pracowników administracji 7:30 – 15:30 

I. Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Ul . Arciszewskiego 22 b pok. 5
Tel/fak: (59) 8405337
e-mail: mp@apsl.edu.pl

II. Instytut Biologii i Ochrony Środowiska – sekretariat 
Ul. Arciszewskiego 22 b pok. 112
Tel: (59) 8405348
e-mail: biologia@apsl.edu.pl

III. Instytut Fizyki - sekretariat
Ul. Arciszewskiego 22 b pok. 19
Tel: 59 8405338
e-mail: if@apsl.edu.pl

IV. Instytut Geografii i Studiów Regionalnych - sekretariat
Ul. Partyzantów 27 pok. 25
Tel. (59) 8400350
e-mail: igeo@apsl.edu.pl

V. Instytut Matematyki – sekretariat
Ul. Kozietulskiego 6-7 pok. 62
Tel: (59) 84 83 797
e-mail: instytut.matematyki@apsl.edu.pl