Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Współpraca

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników

UWAGA

Na podstawie paragrafu 23 pkt 4  Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników Akademii zwołuje się walne zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 14 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 w Sali Senatu nr 302 (budynek ul. Boh. Westerplatte 64, II piętro).

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

 

Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64

Prezes:

mgr Bożena Żuk

Kontakt:

mgr Magdalena Skapowicz

tel. 59 306 76 33

e-mail: magdalena.skapowicz@apsl.edu.pl 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego celem jest:

 • Podtrzymywanie więzów przyjaźni w środowiskach absolwentów uczelni;
 • Okazywanie pomocy wszystkim członkom stowarzyszenia znajdującym się w potrzebie;
 • Stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej;
 • Wdrażanie idei kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwa w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym kraju;
 • Promowanie i rozwijanie prac badawczych nad historią uczelni i regionu oraz innych prac badawczych prowadzonych w tejże uczelni;
 •  Archiwizowanie dokumentacji historycznej i udostępnianie zbiorów archiwalnych do celów naukowych i dydaktycznych; 
 • Współdziałanie z organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami absolwentów, ruchami społecznymi, władzami uczelni i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele;
 • Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym;
 • Działanie na rzecz kultury, nauki i edukacji;
 • Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania;
 • Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

 

Znajdziesz nas tutaj