Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Harmonogram projektu

Zadanie 1. Prace przygotowawcze

W ramach zadania podmiotom zewnętrznym zlecone zostanie: przygotowanie studium wykonalności oraz wykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum.  Studium Wykonalności przygotowano w roku 2019.

I kwartał 2020

Wszczęcie postępowania na opracowanie projektu wykonawczego platformy: „Wykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu”.

II kwartał 2020

Podpisanie umowy na opracowanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum z ThinkIT Consulting Sp. z o.o. z siedzibą ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa.

ZADANIE ZREALIZOWANE

Zadanie 2. Roboty budowlane

Zadanie dotyczy adaptacji istniejących pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacyjnych oraz  adaptację pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz budowy w istniejącym ośrodku przetwarzania danych systemów zabezpieczeń fizycznych na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku.

I kwartał 2020

Ogłoszenie przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Domu Studenckiego nr 1 oraz Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku”.

II kwartał 2020

Zakończenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego - podpisanie umowy z Wykonawcą - Pracownią projektową MIL07 Miłosz Paweł Stachera z siedzibą ul. Grochowa 14/7, 71-741 Szczecin.

IV kwartał 2020

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

I kwartał 2021

Podpisanie umowy na roboty budowlane z MTD Budownictwo s.c. Tomasz i Maciej Daszczyński z siedzibą ul. Pomorska 33, 76-200 Słupsk.

III kwartał 2021

Zakończono prace: rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty ziemne zewnętrzne, konstrukcyjne, murowe, wykonano izolację ścian fundamentowych, zamontowano stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową, wykonano okablowanie  elektryczne.
W pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku zakończono prace związane z klimatyzacją i zasilaniem urządzeń serwerowni.

IV kwartał 2021

Zakończono wszystkie, zaplanowane w umowie, roboty remontowo-budowlane. Końcowy protokół odbioru został podpisany 30.11.2021. W grudniu 2021 pracownicy Herbarium SLTC – Herbarium Slupensis przenieśli się do nowych pomieszczeń.

ZADANIE ZREALIZOWANE

 

Zadanie 3. Stanowiska do digitalizacji

W ramach zadania zostaną przygotowane stanowiska do digitalizacji dla wszystkich partnerów. 

IV kwartał 2020

Ogłoszenie przetargów na:

  1. Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w skanery dziełowe A1
  2. Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w stanowiska komputerowe do wprowadzania danych do bazy danych
  3. Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w zamrażarki niskotemperaturowe

I kwartał 2021

Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów na:

1. Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w skanery dziełowe A1

Wykonawca: 

ASTRO COMPUTER Grzegorz Mikuła

Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 34

2. Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w stanowiska komputerowe do wprowadzania danych do bazy danych

Wykonawca:

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp. J.

Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Racławicka 23

3. Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w zamrażarki niskotemperaturowe

Wykonawca:

PPH Krimarg Sp. z o.o.

Adres: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

I kwartał 2021

Odbiór Zamrażarki laboratoryjnej stojącej LABFREEZ 628 dla Herbarium SLTC Akademii Pomorskiej w Słupsku.

II kwartał 2021

Odbiór Skanera dziełowego A1 – I2S Inc. Francja SuprascanQuartz A1 HD QUARTZA1HD25QSdla Herbarium SLTC oraz wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów w stanowiska komputerowe do wprowadzania danych do bazy danych.

ZADANIE ZREALIZOWANE

Zadanie 4. Infrastruktura serwerowo-sieciowa wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz wytworzeniem platformy Herbarium Pomeranicum

W ramach zadania zostanie:

  1. Wdrożona infrastruktura serwerowo-sieciowa wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji.  Przewidziane są trzy „lustrzane” centra danych (Szczecin, Słupsk i Gdańsk) z zainstalowaną niezbędną infrastrukturą sieciowo-serwerową dedykowaną na potrzeby wirtualizacji tworzonych systemów. Do centrum danych, które zlokalizowane będzie w Akademii Pomorskiej Słupsku przewidziane będzie oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania infrastrukturą serwerową. 
  2. Stworzona platforma Herbarium Pomeranicum umożliwiająca zarówno gromadzenie jak i udostępnianie danych w przeglądarce internetowej. Na platformie Herbarium Pomeranicum umieszczane będą zdigitalizowane alegaty z poszczególnych herbariów. 

III kwartał 2020

Ogłoszenie przetargu na wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum pn. „Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum”.

IV kwartał 2020

Ogłoszenie przetargu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnej dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych.

I kwartał 2021

Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów na:

1. wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum pn. „Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum”

Wykonawca:

NET PC Sp. z o.o.

Adres: 80-802 Gdańsk,  ul. Gradowa 11

2. zakup, dostawę, instalację i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnej dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych.

Wykonawca:

SYGNITE S.A.

Adres: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 199A/21  

II kwartał 2021

Uruchomiono zintegrowaną infrastrukturę sieciowo-serwerową niezbędną dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum”.

Dnia 09.04.2021 odebrano protokołem realizację Etapu I wytworzenia platformy Herbarium Pomeranicum– Analizę przedwdrożeniową oraz koncepcję wdrożenia.

III kwartał 2021

Dnia 09.07.2021 odebrano protokołem realizację Etapu II – Wykonanie i uruchomienie Platformy.

IV kwartał 2021

Trwały prace w zakresie wdrożenia Platformy Herbarium Pomeranicum - import danych testowych do modułu naukowego Brahms.

I kwartał 2022

Trwała kontrola wszystkich funkcjonalności Platformy i  przygotowania do odbioru końcowego umowy.  

Zadanie 5. Digitalizacja

W ramach zadania nastąpi digitalizacja zasobów herbariów, których digitalizacja jest objęta zakresem niniejszego projektu. 

Rok 2020

Trwały prace przygotowawcze mające na celu przygotowanie alegatów do procesu digitalizacji.

II kwartał 2021

Rozpoczęto skanowanie alegatów z kolekcji roślin naczyniowych (SLTC-VP).

III kwartał 2021

Dnia 16.08.2021 osiągnięto kamień milowy: Zeskanowanie 25% alegatów.

IV kwartał 2021

Do 31.12.2021 zeskanowano 41% zaplanowanych zasobów Herbarium SLTC.

I kwartał 2022

Do 31.03.2022 zeskanowano 59,50% zaplanowanych zasobów Herbarium SLTC.

Zadanie 6. Informacja i promocja 

W ramach zadania prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne. 

Działania rozpoczęto 01.04.2020. Zostały stworzone strony Herbarium Pomeranicum na Facebooku, Instagramie oraz kanał na YouTube. 

Znajdziesz nas tutaj