Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Harmonogram projektu

Zadanie 1. Prace przygotowawcze

W ramach zadania podmiotom zewnętrznym zlecone zostanie: przygotowanie studium wykonalności oraz wykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum.  Studium Wykonalności przygotowano w roku 2019.

Zadanie 2. Roboty budowlane

Zadanie dotyczy adaptacji istniejących pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacyjnych oraz  adaptację pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz budowy w istniejącym ośrodku przetwarzania danych systemów zabezpieczeń fizycznych na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zadanie 3. Stanowiska do digitalizacji

W ramach zadania zostaną przygotowane stanowiska do digitalizacji dla wszystkich partnerów. 

Zadanie 4. Infrastruktura serwerowo-sieciowa wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz wytworzeniem platformy Herbarium Pomeranicum

W ramach zadania zostanie:

  1. Wdrożona infrastruktura serwerowo-sieciowa wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji.  Przewidziane są trzy „lustrzane” centra danych (Szczecin, Słupsk i Gdańsk) z zainstalowaną niezbędną infrastrukturą sieciowo-serwerową dedykowaną na potrzeby wirtualizacji tworzonych systemów. Do centrum danych, które zlokalizowane będzie w Akademii Pomorskiej Słupsku przewidziane będzie oprogramowanie do wirtualizacji i zarządzania infrastrukturą serwerową. 
  2. Stworzona platforma Herbarium Pomeranicum umożliwiająca zarówno gromadzenie jak i udostępnianie danych w przeglądarce internetowej. Na platformie Herbarium Pomeranicum umieszczane będą zdigitalizowane alegaty z poszczególnych herbariów. 
Zadanie 5. Digitalizacja

W ramach zadania nastąpi digitalizacja zasobów herbariów, których digitalizacja jest objęta zakresem niniejszego projektu. 

Zadanie 6. Informacja i promocja 

W ramach zadania prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne. 

Działania rozpoczęto 01.04.2020. Zostały stworzone strony Herbarium Pomeranicum na Facebooku, Instagramie oraz kanał na YouTube.  

Znajdziesz nas tutaj