Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Projekt Akademii Pomorskiej "Przystanek – 4 planeta od Słońca" skierowany do negocjacji

Projekt Akademii Pomorskiej "Przystanek – 4 planeta od Słońca" skierowany do negocjacji

Z wielką satysfakcją informujemy, że projekt napisany we współpracy Sekcji ds. Funduszy Zewnętrznych i Biura Rektora AP w Słupsku pt. „Przystanek – 4 planeta od Słońca” otrzymał pozytywną ocenę pod względem formalno-merytorycznym i został skierowany do negocjacji. Konkurs zorganizowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Projekt zakłada szereg działań skierowanych do uzdolnionych dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat oraz ich rodziców z terenu Gminy Słupsk i Miasta Słupska. Jego realizacja rozpocznie się 01.09.2018 r. i potrwa do 31.03.2020 r., a planowane dofinansowanie wynosi 255 234 zł.

Tematycznie projekt koncentruje się wokół zjawisk dotyczących kosmosu i astronomii, a efektem wszystkich działań realizowanych podczas planowanych spotkań będzie stworzenie łazika marsjańskiego. Dziecko, zainteresowane astronomią, będzie w trakcie zajęć z ciekawością uczyć się przyrody, geografii, matematyki  czy fizyki, jednocześnie rozwijając myślenie obrazowo-poglądowe i abstrakcyjne. Głównym celem tych spotkań jest to, aby poprzez poznanie świata nauki i kultury dzieci odkrywały własne pasje; by lepiej rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim sprawnie działać.

Akademia Pomorska w Słupsku, realizując swoje zadania statutowe, rozwija także trzecią misję Uczelni, jaką jest integracja lokalnej społeczności poprzez realizację zajęć pozaszkolnych.

Znajdziesz nas tutaj