Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

ASFA: AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACTS

Baza abstraktowa obejmująca światową literaturę na temat nauki, technologii, zarządzania i ochrony zasobów morskich, słonawych i słodkowodnych, w tym ich aspektów społeczno-ekonomicznych i prawnych.

Zakres tematyczny bazy:

Akwakultura
Organizmy wodne
Zanieczyszczenia wodne
Ochrona
Zmiana klimatu
Jakość środowiska
Rybołówstwo
Limnologia
Biotechnologia morska
Środowiska morskie, słodkowodne i słonawe
Meteorologia
Oceanografia
Zasoby ropy i gazu
Polityka i ustawodawstwo
Rekreacja
Zdrowie ludzi
Ścieki, ścieki i urządzenia sanitarne
Zaopatrzenie w wodę
Zarządzanie dziką przyrodą

Dostęp do bazy w Bibliotece Uczelnianej oraz w sieci komputerów AP:

http://search.proquest.com/?accountid=131480

Znajdziesz nas tutaj