Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata” Słupsk, 27 września 2019 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 27 września (piątek) 2019 roku na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną pod hasłem "Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata".

Ekologia informacji to młoda, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która odgrywa ogromną rolę w zachowaniu równowagi w naszym świecie zdominowanym przez technologie informacyjne. To właśnie ekologii informacji zawdzięczamy wiedzę o cyberchorobach, takich jak np. przymus bycia w Sieci czy fonoholizm (uzależnienie od telefonu). Dzięki niej wiemy też jak im zapobiegać poprzez odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni, komputera i telefonu.

Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia ekologii informacji wobec zagrożeń współczesnego świata. Poprzez zwrócenie uwagi na różne niebezpieczeństwa płynące z cyberprzestrzeni (cyberterroryzm, kradzież tożsamości, fonoholizm, cyberuzależnienia), ale również ze strony środowiska (zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne) chcemy podkreślić rolę i znaczenie ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii tworzącego się społeczeństwa wiedzy oraz wpływ tej nauki na poprawę jakości naszego życia. Naszym celem jest także ukazanie i ugruntowanie prawidłowych postaw odnośnie tworzenia, przesyłania, przechowywania i usuwania informacji.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • Znaczenie ekologii informacji we współczesnym świecie;
 • Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni;
 • Współczesny człowiek wobec zagrożeń środowiska informacyjnego;
 • Współczesny nauczyciel (bibliotekarz) jako przewodnik młodzieży po cyberświecie;
 • Rola etyki informacyjnej w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży;
 • Walka z zagrożeniami w cyberprzestrzeni;
 • Tsunami informacyjne;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, infoholizm, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc; fonoholizm);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna w ochronie własności, prywatności i bezpieczeństwa informacji;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.
 Ważne terminy:

do 31.05.2019 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
do 18.08.2019 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
do 16.09.2019 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy bez referatu:

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres:

beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub  sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy z referatem:

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres:

beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub  sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:

dr Beata Taraszkiewicz
 59 84 05 400  beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub 

mgr Urszula Kłos
59 84 05 351     sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Znajdziesz nas tutaj