Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku od 1 października 2020 r.

Z dniem 1 października Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku będzie czynna według zasad zalecanych przez Bibliotekę Narodową  w warunkach trwającej na terenie Polski pandemii.

Przypominamy, że w zamkniętej przestrzeni publicznej – jaką jest Biblioteka, należy stosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, przestrzegania zaleceń dotyczących dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach Biblioteki oraz Wytycznych w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W Bibliotece Uczelnianej obowiązują limity osób przebywających jednocześnie w budynku:

Czytelnia 22 osoby, hol przed Czytelnią 3 osoby, Wypożyczalnia 9 osób, lada w szatni 1 osoba, Oddział Informacji Naukowej 4 osoby, strefa SOA 26 osób. Jednocześnie w Bibliotece może przebywać maksymalnie 65 osób, nie wliczając pracowników Biblioteki.

Czytelnia
 1. Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 i w soboty w godzinach 9.00-15.00 z przerwą w godzinach 13.00-13.30 na wietrzenie i dezynfekcję powierzchni.
 2. Na terenie Czytelni obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 2 metry.
 3. Aby zachować zalecany dystans społeczny, udostępniamy połowę stanowisk czytelniczych, a przy ladzie może znajdować się tylko 1 osoba.
 4. W Czytelni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do Biblioteki i Czytelni. Rekomendujemy noszenie przez Czytelników rękawiczek jednorazowych.
 5. Zachęcamy do zamawiania materiałów drogą elektroniczną.
 6. Czytelnicy nie mogą samodzielnie korzystać ze zbioru stojącego w wolnym dostępie. Wszystkie książki i czasopisma podaje bibliotekarz dyżurujący.
 7. Wszystkie książki, z których korzystają Czytelnicy, będą poddawane trzydniowej kwarantannie. Użytkownicy są zobowiązani odkładać je w wyznaczone do tego celu miejsca. Przez ten czas żaden Czytelnik nie może z nich korzystać. 
 8. Stanowiska komputerowe i klawiatury są dezynfekowane po każdym użyciu.
 9. Czytelnik może przyjść do biblioteki z własnym komputerem.
 10. Zalecamy przebywanie w Czytelni wyłącznie w celu skorzystania z jej zbiorów.
 11. Na terenie Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 12. Osoby z objawami infekcji przypominającymi COVID-19 nie będą wpuszczane.
Wypożyczalnia
 1. Wypożyczalnia jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-18.00  i w soboty w godzinach 9.00-15.00 z przerwą w godzinach 13.00-13.30 na wietrzenie i dezynfekcję powierzchni.
 2. Przed Wypożyczalnią obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 2 metry.
 3. Aby zachować zalecany dystans społeczny, udostępniamy połowę miejsc siedzących w sali katalogowej, a przy ladzie może znajdować się tylko 1 osoba.
 4. W Czytelni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do Biblioteki. Rekomendujemy noszenie przez Czytelników rękawiczek jednorazowych.
 5. Materiały można zamawiać wyłącznie drogą elektroniczną.
 6. Wszystkie książki, z których korzystają Czytelnicy, będą poddawane trzydniowej kwarantannie. Przez ten czas żaden Czytelnik nie może z nich korzystać. 
 7. Stanowiska czytelnicze i klawiatury są dezynfekowane po każdym użyciu.
 8. W Wypożyczalni można także zwrócić książki bezkontaktowo (bez otrzymania potwierdzenia zwrotu) w miejscu do tego przeznaczonym.
 9. Osoby z objawami infekcji przypominającymi COVID-19 nie będą wpuszczane.
Oddział Informacji Naukowej i inne agendy
 1. Oddział Informacji Naukowej jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 i w soboty w godzinach 9.00-15.00 z przerwą w godzinach 11.00-11.30 na wietrzenie i dezynfekcję powierzchni. 
 2. W Oddziale Informacji Naukowej i innych agendach Biblioteki obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 2 metry.
 3. Aby zachować zalecany dystans społeczny, udostępniamy połowę miejsc siedzących a przy ladzie (miejscu obsługi Czytelnika) może znajdować się tylko 1 osoba.
 4. W Oddziale Informacji Naukowej i innych agendach Biblioteki obowiązuje nakaz noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do Biblioteki i Oddziału Informacji Naukowej. Rekomendujemy noszenie przez Czytelników rękawiczek jednorazowych.
 5. Czytelnicy nie mogą samodzielnie korzystać ze zbioru stojącego w Oddziale Informacji Naukowej i innych agendach. Wszystkie książki i czasopisma podaje bibliotekarz dyżurujący.
 6. Wszystkie książki, z których korzystają Czytelnicy, będą poddawane trzydniowej kwarantannie. Przez ten czas żaden Czytelnik nie może z nich korzystać. 
 7. Stanowiska czytelnicze i klawiatury są dezynfekowane po każdym użyciu.
 8. Osoby z objawami infekcji przypominającymi COVID-19 nie będą wpuszczane.

                                Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
                                dr Beata Taraszkiewicz
                          

Znajdziesz nas tutaj