Rada Ekspertów Akademii Pomorskiej w Słupsku skupia wybitnych przedstawicieli z grona pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni.

Stanowi ona forum, które będzie pośredniczyć w transferze wiedzy akademickiej i doświadczeń naukowych z gronem przedsiębiorców, ze społecznością lokalną i przedstawicielami mediów. Formuła Rady Ekspertów jest otwarta.

SKŁAD RADY EKSPERTÓW AP