Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Pracownicy

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pismo okólne nr R.022.7.20  w sprawie wprowadzenia Rekomendacji w zakresie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się COVID-19 dla osób uczestniczący...

Pismo okólne nr R.022.7.20 w sprawie wprowadzenia Rekomendacji w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 dla osób uczestniczący...

W związku z komunikatem Komisji Wyborczej AP z dnia 28 maja 2020 roku

wprowadza się Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 dla osób uczestniczących w wyborach do Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego pisma okólnego.

z up. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

           dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj