Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nauki społeczne

image alt text

 

dr Agnieszka Sałek-Imińska

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie projektami

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. AP

Kultura fizyczna

Pedagogika kultury fizycznej

Pedagogika zdrowia

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. AP

Bezpieczeństwo społeczne

Ochrona ludności i obrona cywilne

Ratownictwo

Wyzwania migracyjne

 

 

image alt text

 

prof. dr. hab. Lech Witkowski

Pedagogika, filozofia, humanistyka stosowana

Epistemologia, historia myśli pedagogicznej

Semiotyka kultury, ekologia umysłu psychoanaliza

 

 

 

image alt text

 

dr Anna Wiśniewska

Zarządzanie środowiskowe

Rozwój zrównoważony

Eko i agroturystyka

 

 

 

image alt text

 

dr hab. Anna Babicka-Wirkus

Monitoring praw dziecka

Pedagogika ogólna, pedagogika resocjalizacyjna

Socjologia stosowana, socjologia kultury

 

 

 

image alt text

 

dr Rafał Kuligowski

Prawo Unii Europejskiej

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo samorządowe

 

 

 

image alt text

 

mgr Łukasz Marszałek

Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży

Edukacja regionalna

 

Znajdziesz nas tutaj